SB 3.15.13 – Bhagwan or Unke Shudh Bhakton Ke Nivas Sthan – HH Gopal Krishna Goswami – 07 Sep 2008