SB 10.9.19 – Bhagwan Apne Divy Guno ko Kyon Prakt Karte Hain – HH Gopal Krishna Goswami – 23 Oct 2005