Sabhi jivon ke gun kha se prakt hote hain – HH Gopal Krishna Goswami – 04 Dec 2007 – Delhi