CC Adi 9.42 – Vaishnavon ke lakshan- HH Gopal Krishna Goswami – Mumbai – 26 Nov 1995