Bina Bhakti ke koi kyon nahi shukhi rah sakata hai – HH Gopal Krishna Goswami – 22 Dec 2006