Bhakti Vinod Thakur Appearance day-Gopal Krishan Goswami-Juhu, Mumbai-(15-09-16).mp3