Bhagvad gita ka saar hme kis adhyay me prapt hota hai – HH Gopal Krishna Goswami – 19 Jan 2008 – Banaras