BG 15.5 – Adhyatmik sukh – HH Gopal Krishna Goswami – 23 Sep 2003 – Pune