BG 3.11-12 – Devata-gan Bhagwan Krishna ke Pratinidhi kaise hai – HH Gopal Krishna Goswami – 04 Mar 2004 – Mumbai