BG 2.22 – Atma ka Swaroop – HH Gopal Krishna Goswami – Mumbai – 19 Oct 1996