BG 18.66 – Bhagwan ki Sharan Grahn Kaise Karen – HH Gopal Krishna Goswami – 17 Dec 2007