BG 15.5 – Samarpan ki Prakriya Ka Varnan – HH Gopal Krishna Goswami – 23 Oct 2009 – Pune