BG 11.9 – Shanti or bhakti Kaise prapt Karen – HH Gopal Krishna Goswami – 12 Nov 2005 -New Delhi